Loader
  • Bästa Pris
  • Snabba leveranser
  • Handla direkt utan konto
Lägg i önskelista
Finns i önskelista

Handdesinfektion Sterisol 50ml

art.nr: 4115[]
false
25 kr/st
Ange antal st
Säljs endast i hel kartong om 28 st

Specifikation

Varumärke Sterisol
EAN-kod 7392173001117
Typ Desinficeringsmedel
Antal st/krt 28
Volym 50 ml
Användning Hygienisk handdesinfektion: Produkten är lämplig för hygienisk användning inom sjukvård, livsmedelsindustrin, dagis och för alla miljöer där vanlig tvåltvätt inte är möjlig eller tillräcklig. Kirurgisk handdesinfektion: Produkten skall användas enligt nationella eller lokala rekommendationer för kirurgisk handdesinfektion.
Dosering Vid rekommenderad användning föreligger ingen risk.
Parfymerad Nej
Egenskaper Explosiva egenskaper: Bildning av explosiv luft/ång-blandning är möjlig. Oxiderande egenskaper: Ej oxiderande.
Faroangivelser Mycket brandfarlig vätska och ånga. Behållaren ska vara väl tillsluten. Orsakar allvarlig ögonirritation Irriterad huden Skadligt vid inandning Kan orsaka irritation i luftvägarna Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Vid brand: Släck branden med spridd vattenstråle eller skum. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Ph-värdet 6.8 - 7.3
Innehåll Etanol, denaturerad med isopopanol och t-Butanol och glycerin.

Beskrivning

Handdesinfektion Sterisol 50ml

En gel baserad på etanol (87 volym procent, 81 vikt procent), som dödar mikroorganismer på huden. Klarar prEN 12791 och EN 1500.

Bli först med att recensera denna produkt!

Recensioner

Betyg *

Varumärke

Sterisol

Sterisol utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för hudvård och handdesinfektion avsedda för arbetsplatser, offentliga miljöer och privatpersoner. Varumärket för dig med högt ställda krav på hygien, totalekonomi och skonsamhet för både människa och miljö.!

Sortiment från Sterisol

  • Duschcreme
  • Handtvål
  • Definfektionsmedel
  • Dispenser för tvål
  • Ögondusch för en säkrare arbetsmiljö
  • Mjukgörande handkrämer

Din varukorg

0 produkt

Subtotal (inkl. moms) 0,00 kr

Till Kassan
Betala säkert hos oss

Din produkt är tillagd

×